แปลเอกสาร


โคราช ลีกัลบริการรับแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมรับรองคำแปลถูกต้องของเอกสาร แปล เอกสารที่ทางเรารับแปลนั้นอาทิ เช่น

ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสาร

ระยะเวลาในการแปลเอกสารนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร หากเป็นเอกสารราชการที่มีรูปแบบค่อนข้างแน่นอนจะใช้เวลา 1 วันนับจากได้รับเอกสาร และหากเป็นเอกสารประเภทอื่นๆจะใช้ระยะเวลา 3-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนเอกสาร

สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่